puzzel_rechts

Werkwijze

Pardijs Begeleiding bestaat uit een klein team van ervaren, betrokken, enthousiaste, deskundige begeleid(st)ers.

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan cliënten vanaf 18 jaar met psychosociale, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in de regio Achterhoek. Het aanbod bestaat uit individuele ambulante begeleiding, beschut wonen en de begeleiding van clienten met complexe psychosociale problematiek.

Begeleiding start met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan bij de cliënt thuis plaatsvinden, maar in overleg ook op een andere locatie. Tijdens dit gesprek wordt besproken waar iemand ondersteuning bij nodig heeft en wat men van de begeleiding verwacht. De wens en de regie van de client staan hierbij centraal.

Tijdens het kennismakingsgesprek maken we een plan van aanpak waarin helder omschreven staat welke wensen/ doelen de cliënt wil behalen en op welke manier we hiermee aan de slag gaan.

We kijken hierbij naar de volgende levensdomeinen:

Geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, werk/ dagbesteding, financiën, wonen, verslaving, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie.

Wij geven een duidelijk beeld van de mogelijkheden ten aanzien van deze wensen/ doelen. We kijken hierbij ook of het mogelijk is om familie, vrienden of kennissen vanuit het netwerk van de client te betrekken bij het behalen van doelen. Naast het werken aan deze doelen richt dit plan zich ook op het bevorderen van de zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie.

Tijdens de begeleiding wordt zoveel mogelijk de nadruk gelegd op de zelfstandigheid en de mogelijkheden van de cliënt. Dit betekent dat er gekeken wordt wat iemand zelf kan om zijn/haar situatie te veranderen. We adviseren hierin en maken hier afspraken over. Het kan ook voorkomen dat iemand niet in staat is om zelf stappen te ondernemen, in die situatie kan ik de regie ook ‘tijdelijk’ overnemen.

Begeleiding richt zich op het behouden of bevorderen van de zelfredzaamheid van personen met een hulpvraag. Begeleiding komt altijd tot stand in overleg met de cliënt. Op deze manier wordt verblijf in een instelling voorkomen of zo lang mogelijk uitgesteld. Begeleiding vindt plaats op individuele basis.

Kenmerkend in onze werkwijze :

  • Betrokkenheid bij de client: Wij staan naast de client en zoeken samen met de client naar oplossingen voor zijn/haar problemen. Dit gebeurt vanuit gelijkwaardigheid. Doelen worden sneller bereikt vanuit een goed contact tussen client en begeleid(st)er.
  • Denken vanuit mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden.
  • Pro actieve opstelling: flexibel en positief inspelen op actuele situatie’ s.
  • Outreachende hulpverlening: actieve benadering van cliënten, actief contact leggen met cliënten en netwerk.
  • Goede samenwerking en ‘korte lijntjes’ met netwerkpartners waaronder verschillende WMO teams, FACT GGNet en FACT Iriszorg.
  • Pardijs Begeleiding is geregistreerd bij Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals.
richard

Even voorstellen

Mijn naam is Richard, 48 jaar, een flexibele resultaatgerichte begeleider met ruime ervaring binnen de begeleiding van cliënten met psychiatrische of psychosociale problematiek. Mijn stijl van werken kenmerkt zich door naast de cliënt te staan en samen naar oplossingen te zoeken. Door mijn enthousiasme en humor ben ik in staat mensen te motiveren stappen te zetten, om hun problemen aan te pakken. Pardijs Begeleiding bestaat uit een klein team met betrokken, enthousiaste en deskundige begeleid(st)ers.

E-mail: info@pardijsbegeleiding.nl
Administratie: 06-41895442thamar@pardijsbegeleiding.nl

Wij werken o.a. voor

bronckhorst
berkelland1
doetinchem
ijsselstreek
logo menzis
zutphen
montferland
oostgelre
gemeente Lochem
zilveren kruis logo
Scroll naar boven